Brought to you by
Interacta Travel
+420 608 057 057 +420 233 920 118

Hotel Chateau Loucen Reviews:


Roman | Czech Republic | 2010-10-22
Chtěl jsem Vám poskytnout zpětnou vazbu k objednanému pobytu a sdělit Vám, ?e jsme byli MAXIMÁLNĚ SPOKOJENI!!!! Ubytování i celkové prostředí SUPER, je skvělé, ?e nikde ji? nejsou ?ádné skryté poplatky, dárky na pokoji a obsah ledničky v ceně jsou skutečně velmi příjemnou pozorností. Opravdu bych jen tě?ko hledal nějakou připomínku, v restauraci mi vy?li ochotně vstříc i jako vegetariánovi, s ničím nebyl nikde problém... Snídaně přímo na domeček je naprostý ideál, mo?nost vyu?ití bazénu a sauny také. Mo?ná snad jediná připomínka - bylo by super, kdyby se V?ICHNI z hotelového personálu chovali jako na zámku, co? nebyla úplně pravda v den na?eho odjezdu, kdy byla recepční poněkud zvlá?tní, ale proto?e v?echno ostatní a v?ichni ostatní byli skvělí, tak jsme se její neprofesionalitě jen zasmáli.... :-) Je?tě jednou díky, doufám, ?e i v budoucnu budeme moci vyu?ít Va?ich slu?eb.

Jaroslav | 2010-09-17
Hotel je v pěkném a upraveném prostředí. Personál, který se o nás staral byl velice příjemný a ochotný - byli jsme spokojeni. Malinkou vadou bylo, ?e jsme nemohli do bazénu a sauny, ale to jsme chápali. Večeře byla výborná, obsluha vstřícná, velmi příjemné posezení - malou připomínku bych měl, kdyby výběr jídla mohl být vět?í(jeliko? chutě jsou různé) a víno by mohlo být z vy??í kategorie(vína s přívlastkem). K takovéto večeři by jistě toto víno mělo své opodstatnění. Prohlídka zámku se nám také velmi líbila i procházka parkem mezi labyrinty. Měli jsme opravdu pěkné a příjemně strávené dny na zámku.

Oldři?ka | Czech Republic | 2010-06-27
Kdy? jsem objednávala pobyt v zámeckém hotelu Maxmilián Loučeň , tak jste mě po?ádali o to, jak jsme byli s man?elem spokojeni, a proto tak s týdenním odstupem, kdy opadly jak záporné tak kladné emoce činím. Celý krátký pobyt jsme pojali jako romantický na oslavu na?eho třicetiletého man?elství. Hotel je zasazen do nádherného prostředí a zaslou?í si, aby byl propagován v co největ?í míře. Teď budu ale realistka a jako bývalá mana?erka brněnských veletrhů, kdy jsem pořádala spoustu akcí a kongresů vím o čem mluvím. Ubytování, maximální spokojenost se zařízením pokoje, čisto, je vidět, ?e pokojské fungují neviditelně a spolehlivě. Recepce, příjemné , vstřícné ?eny ,velice ochotné plnit po?adavky hostů. Pohostinství, katastrofa. V den kdy jsme přijeli , neznalí prostředí, jsme nav?tívili samoobslu?nou jídelnu na zámku a to bylo na?e první rozpačité překvapení, proto?e jsme čekali zařízení hodné prostředí.Dal?í rána při?la večer, kdy jsme si chtěli dát večeři v hotelové restauraci, která nese upozornění ?Jen pro hotelové hosty"".Proto?e měli akci pro firmu Knauf, tak se jim nehodilo do krámu, obslou?it je?tě nás. Čí?ník by byl svolný nám ty večeře někde v koutku poskytnout , ale do toho při?el mu? střední postavy a rezolutně nás vykázal ven s tím, ?e máme přijít po dvacáté hodině. To pro nás star?í je dost pozdě. Tak ?e jsme si připadali jak v dobách minulých, kdy valutoví cizinci měli přednost. Tak nás i pře?la chu? objednat si romantickou večeři na zámku, kdy? to organizují jedni a tití? lidé. Jejich chyba , proto?e jsme byli ochotni utratit jakýkoliv peníz. Nakonec stran jídla jsme na?li azyl v Loveckém hotelu Jívák k na?í plné spokojenosti.Měli by jej nav?tívit ,mnohému by se naučili co do jídel i zacházení s hostem. Tito lidé vám degradují snahu být vyjímeční a prostředí va?eho hotelu si to určitě zaslou?í, a není mo?né, aby jeden článek a to velice důle?itý zkazil celkový dojem. Doufám, ?e a? budu mít chu? se k vám vrátit, tak bude v?e jinak.


TOPlist